Ultrasonik Debimetrenin Mekanik ve Elektromanyetik Debimetrelere Göre Sağladığı Avantajlar

Sürekli azalmakta olan enerji kaynakları, gelişen ve birbirleriyle iletişim halinde olan yeni teknolojilerle birlikte ölçüm teknikleri de hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Su başta olmak üzere sıvı ve gaz akışlarının daha hassas ve kararlı bir şekilde ölçülmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda su kaynaklarının çokluğu ve nispeten kalabalık olmayan şehirler nedeni ile su ölçümü pek önem arz etmemiştir. Günümüzde ise bu konu ölçüme verilen önem ile birlikte giderek artmış ve yeni teknolojiler çıkması ile akıllı su şebekeleri ortaya çıkarmaya başlamıştır.

Su, petrol ve gaz ölçümü de elektrik enerjisinden sonra en fazla tüketiciye ve üreticiye sahip olunan alandır. Su ve gaz ölçümleri mekanik sistemler ile yapılırken gelişen teknolojinin sağladığı avantajlar ile çeşitli elektronik sistemlerle de yapılabilmektedir.

Su için temelde kullanılan 3 farklı ölçüm teknolojisi vardır. Bunların ilki mekanik ölçüm; su hareketi ile dönen bir pervaneye bağlanan mekanik veya manyetik bir sensörün sayılması ile ölçüm tekniğidir. Diğer ölçümler elektromanyetik ölçüm; suyun akışının manyetik alandaki değişmeye olan etkisinin analizi ve son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte ultrasonik ses dalgaları yardımıyla ile ölçümdür. Gazda ise en çok bilinen üç teknik kullanılmaktadır. En çok kullanılan körüklü tip; Genelde binalarda kullanılan sistemdir. Endüstriyel tesislerde kullanılan türbinmetrelerdir. Son olarak da yeni ve yavaş yavaş tercih edilen ultrasonik ölçüm teknolojisidir.

elektromanyetik debimetre ve mekanik debimetre farklar

Son on yıl içerisinde ultrasonik su sayacı kavramını sıkça duymaktayız. Hawk Teknoloji olarak kendi ultrasonik ölçüm teknolojimizi geliştirerek su debisi ölçümünü ultrasonik yöntemler ile hassas olarak yapmaktayız. Aynı zamanda çok küçük frekans değişiklikleri ile petrol, yağ vb. akışkanlar, hava, doğalgaz, metan gazı gibi diğer sıvı ve gaz akışkanlarda da kullanılabilir durumdadır. Temelde 730khz – 1Mhz frekans bandındaki ses dalgaları sıvı, 40-240khz frekans bandı ise hava ve gazlar için kullanılmaktadır. Bu frekans değerlerinde çeşitli düzenlemeler ile farklı akışkanlar ve gazlar için ölçümler yapmak mümkündür.

Ultrasonik debimetreler mekanik debimetrelere göre çok daha hassas ölçüm yapabilmektedir (4 kata varan bir çözünürlükten bahsedilebilir). Aynı zamanda manyetik debimetrelerin çevresel şartlardan etkilenmesi söz konusu iken ultrasonik debimetre elektromanyetik gürültüden çok daha az etkilenmektedir.

Ultrasonik debimetrelerin manyetik debimetrelere göre bir diğer avantajı ise pil ile çalışabilmesidir. Özellikle enerji imkanı olmayan lokasyonlarda çalışıp hassas ölçüm yapmaya devam edebilirler. Enerji olmayan alanlarda çalışabilmesi için debimetrenin pille çalışabilir olması önemli bir özelliktir. Ultrasonik ölçüm teknolojisi de bunu mümkün kılmaktadır.

Ultrasonik Debimetrenin Mekanik ve Elektromanyetik Debimetrelere Göre Sağladığı Avantajlar
Başa dön