Ultrasonik Debimetre Nedir?

Verimlik, tasarruf ve verilere ulaşılabilirliğin giderek önem kazandığı şu günlerde; su başta olmak üzere hava, gaz, petrol gibi çeşitli akışkanların izlenebilirliği önem arz etmektedir. Her gün pek çok farklı özellikteki maddelerin kapalı devre boru hatlarında taşınması ve dağıtımı yapılmaktadır. Bunlar; hava, su, gaz, kimyasallar ve solventler, gıda endüstrisindeki bitkisel yağlar, metal sektöründeki soğutucu akışkanlar ya da petrokimya ürünleri olabilir. Ultrasonik Debimetreler (akışölçer) su ve hava başta olmak üzere, sıvı ve gaz akışkanlarının ölçümü için; yaygın olarak kullanılan mekanik ve elektromanyetik akış ölçer yerine pille çalışabilen ve kablosuz haberleşme teknolojisiyle verilerin iletimini sağlayan, daha hassas ve kararlı ölçüm yapabilen cihazlardır.

Ölçümün bu denli önem arz ettiği günümüzde, elektromanyetik ve mekanik akış ölçerlerin bazı dezavantajları bulunmaktadır. Elektromanyetik debimetreler; ortamda bulunan elektriksel ve manyetik alandan fazlasıyla etkilenebilmektedir. Dahası yağlar, buhar veya gazlar gibi iletken olmayan akışkanların ölçümünü de yapamamaktadır. Mekanik debimetreler ise, akışkanlar içerisinde bulunan pislikler nedeniyle tıkanabilmektedir. Bu tür durumlar ise, doğru ve hassas ölçüm için yeni teknolojilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Ultrasonik debimetre tasarımımız; akış ölçerlerde kullanımı giderek yaygınlaşan yüksek frekanslı ses dalgaları teknolojisi ile farklı özellikteki akışkanların ölçümünü yapmaktadır. Ses dalgasının frekansı değiştirilerek hava, gaz, su, süt, petrol ve yağ benzeri birçok alanda ortam şartlarından etkilenmeden uzun süre kullanılabilir.

Pille çalışıp harici enerji ihtiyacına gerek duymayan ultrasonik akışölçerler; verilerin izlenebilirliğini sağlaması, basit mekanik yapısı, basınç kaybı yaşanmaması, kolay kurulumu, düşük maliyeti, içerisinde hareketli mekanik aksam bulundurmamaları, yaşlanma ve yıpranma etkilerinin az olması ve yüksek doğruluk gibi avantajları kullanıcılara sunmaktadır.

Ultrasonik ölçüm işlemi dahili (invaziv) veya harici/kelepçeli (non-invaziv) olarak gerçekleştirilebilmektedir. İnvaziv ölçüm, sensörlerin akış tüplerinin içerisine monte edildiği ve sıvı/hava/gaz ile temas ettiği bir akış ölçüm tekniğidir. Non-invaziv akış ölçümünde ise sensörler borunun yüzeyine monte edilmektedir. Sensörler borudan geçen ses dalgasını algılayarak ölçümü gerçekteştirilir. Kelepçeli sistemde borunun içerisinden geçen hava/sıvı/gaz ile temas sağlanmamaktadır. Her iki yönteminde kullanım alanlarına göre avantajları bulunmaktadır.

Ultrasonik Debimetre Nedir?
Başa dön